1. Mannschaft LGA 2. Mannschaft LGA
   
Jens Drake, Carsten Kunze, Rainer Blaue nicht gemeldet
   
3. Mannschaft LGA KK-Mannschaft
   
 Ingo Langemann, Ralf Bock, Angela Ziebell (fehlt)  Rüdiger Hagemann, Jens Drake, Ingo Langemann
   
1. LuPi Mannschaft 2. LuPi Mannschaft
   
 Lukas Drake, Henry Drake, Jens Drake Nicht gemeldet
   
Unterhebelrepetierer  
   
Rüdiger Hagemann, Jens Drake, Hans Rosenthal